Zużyte opony: co z nimi zrobić? Utylizacja opon

Właściwa utylizacja opon to jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej motoryzacji. W trosce o środowisko, zużyte opony powinniśmy zawsze dostarczać do odpowiednich punktów odbioru.

Na czym polega recykling opon?

W czasach współczesnych, bardziej niż kiedykolwiek zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska, poprawną segregacją odpadów i recyklingiem. Utylizacja opon pełni ważną rolę w strategii dążenia do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w kwestii zarządzania odpadami. Mieszanka, wykorzystywana do produkcji opon zawiera wiele składników, których naturalny rozkład może trwać więcej niż 100 lat. Szczególnie szkodliwe dla środowiska jest zaleganie takich materiałów jak krzemionka, olej czy żywica. W związku z tym jak największa część zużytych opon powinna zostawać ponownie przetworzona, co zresztą regulują także przepisy.

Recykling opon zazwyczaj nie polega na ponownym wykorzystaniu opon, choć na rynku są przedsiębiorstwa skupujące zużyte ogumienie w celu poddania go bieżnikowaniu. Niestety jednak nie wszystkie wyeksploatowane opony spełniają odpowiednie kryteria, by można było poddać je temu procesowi i ponownie bezpiecznie użytkować na drodze. W przypadku opon, recykling polega zazwyczaj na przetworzeniu ich do postaci surowców, które można użyć do produkcji innych rzeczy.  W mechanicznym procesie rozdrabniania, guma z opon zostaje przetworzona na tzw. pył, miał gumowy lub granulat. Materiały te zwykle wykorzystywane są w inwestycjach publicznych, np. do budowy nawierzchni boisk sportowych, placów zabaw, a nawet dróg asfaltowych (jako domieszka). Stare opony przerabia się także np. na maty absorbujące dźwięk i amortyzujące uderzenia lub różnego typu elementy gumowe jak np. dywaniki samochodowe, podeszwy do butów czy części do sprzętu RTV i AGD.

wymiana opon

Opony, które nie zostają poddane recyklingowi spala się w specjalnie przystosowanych do tego piecach – np. w fabrykach gdzie konieczne jest uzyskiwanie bardzo wysokich temperatur. Pamiętajmy, że proces spalania opony w niekontrolowanych warunkach jest nie tylko bardzo szkodliwy dla środowiska, ale i niebezpieczny. W Polsce spalanie opon poza przeznaczonymi do tego punktami jest surowo wzbronione.

Zużyte opony: co z nimi zrobić?

Każdy odpowiedzialny właściciel samochodu, wymieniając opony na nowe powinien zadbać o to, by stary komplet trafił do odpowiedniego punktu zbiórki i został poddany utylizacji. Opon nie należy wyrzucać do standardowych koszy na odpady komunalne, a tym bardziej pozostawiać na nieoznaczonych, często nielegalnych wysypiskach. Rok rocznie z takich wysypisk wywożone są dziesiątki tysięcy ton śmieci, co niestety nie rozwiązuje problemu powstawania nowych punktów tego typu. Często dzieje się to ponownie w miejscu, z którego wywieziono nielegalnie składowane odpady…

Kiepskim pomysłem jest także kumulowanie zużytych opon na posesji, licząc na to, że być może kiedyś do czegoś się przydadzą. Co zatem zrobić? Najlepiej oddać opony do warsztatu wulkanizacyjnego, przy okazji wymiany starego kompletu na nowy. Co prawda warsztaty nie mają prawnego obowiązku przyjmowania zużytych opon, jednak zdecydowana większość z nich to umożliwia (za opłatą lub bez).

Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda nam się pozostawić opon w warsztacie, możemy oddać je do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Często nie musimy udawać się tam osobiście, lecz poczekać na doroczną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i w odpowiednim dniu, wystawić opony przed posesję. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku zazwyczaj obowiązują limity. W wielu gminach można oddać tylko cztery opony rocznie. Dla większości właścicieli pojazdów limit ten nie jest problematyczny, jednak jeżeli z jakichś powodów posiadamy więcej zużytych opon, możemy także liczyć na różnego typu lokalne zbiórki śmieci – organizowane przez instytucje gminne lub prywatne. Często za nieodpłatne przekazanie opon w ramach takiej akcji można otrzymać dodatkowy, prezent, np. sadzonkę rośliny.

Dla osób lub przedsiębiorstw posiadających duże ilości zużytych opon rozwiązaniem może być przekazanie ich bezpośrednio do Centrum Utylizacji Opon (CUO). Jest to największy w Polsce podmiot, zajmujący się utylizacją opon oraz ich recyklingiem. Przekazanie opon do CUO wymaga uprzedniego kontaktu ze strony przekazującego, w celu ustalenia warunków i terminu przyjęcia ogumienia.

Utylizacja opon: PRZEPISY

Kwestię utylizacji opon i jej zasady, reguluje w Polsce ustawa powołana do życia w roku 2002. Utylizacja opon jest kwestią ważną dla przedsiębiorstw, które wprowadzają je na rynek. Są one bowiem zobowiązane do tego, by odzyskiwać z rynku minimum 75% opon wprowadzanych do obiegu. Przepisowe minimum oblicza się na podstawie danych sprzedażowych za ubiegły rok kalendarzowy. 15% z odzyskanej z rynku puli musi zostać poddane recyklingowi. W przyszłości, zgodnie z linią polityczną Unii Europejskiej, limity te będą dodatkowo zaostrzane. Za niespełnienie ustawowego minimum odzysku, przedsiębiorstwa muszą płacić kary.

wymiana opon