Regulamin

Dane Sprzedawcy:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-warsztat.pl (zwany dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez firmę F.H.U. ALGUM Stępień Spółka Cywilna, która ma siedzibę w Czeladzi 41-250, przy ul. Będzińskiej 34, posługuje się numerem NIP: 6252464096, numerem REGON 369275870, zarejestrowana w Czeladzi w ewidencji działalności gospodarczej. Telefon kontaktowy do Sklepu: +48 519 136 544, adres e-mail: sklep@sklep-warsztat.pl

1. Zasady ogólne

Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu towarów przez Kupujących oraz zasady sprzedaży towarów przez Sklep.

Przed złożeniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.

 

2. Składanie zamówienia i jego realizacja

Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez dodanie produktów, które Kupujący ma zamiar kupić, do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, który pojawi się po kliknięciu przycisku „Zamów i zapłać”.
 
W formularzu zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane. Obsługa Sklepu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i prawdziwości podanych przez Kupującego danych, skontaktuje się z nim w celu ich weryfikacji.
 
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.sklep-warsztat.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 
Po złożeniu zamówienia Kupujący, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje automatycznie generowaną wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia.
 
Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje, gdy do Sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 
Złożenie zamówienia i potwierdzenie jego złożenia przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedającym.
 
W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim wypadku przyjmuje się, że nie doszło do zawarcia umowy ze Sprzedającym.
 
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 
Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 
Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 • w przypadku płatności przelewem (przedpłata), po potwierdzeniu wpływu płatności należności do Sklepu i po skompletowaniu zamówienia, średnio w ciągu 3 dni roboczych za wyjątkiem zamówienia produktu/produktów, których dostępność przewidziana jest w terminie szczegółowo określonym na stronie każdego produktu.
 • w przypadku szybkiej płatności (rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl) - po skompletowaniu zamówienia, średnio w ciągu 3 dni roboczych za wyjątkiem zamówienia produktu/produktów, których dostępność przewidziana jest w terminie szczegółowo określonym na stronie każdego produktu.
 • w przypadku płatności „za pobraniem” - po skompletowaniu zamówienia średnio w ciągu 3 dni roboczych za wyjątkiem zamówienia produktu/produktów, których dostępność przewidziana jest w terminie szczegółowo określonym na stronie każdego produktu.
 • w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru - po skompletowaniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany przez obsługę Sklepu, średnio w ciągu 2 dni roboczych za wyjątkiem zamówienia produktu/produktów, których dostępność przewidziana jest w terminie szczegółowo określonym na stronie każdego produktu.
 
Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy po złożeniu zamówienia. Zostanie również poinformowany, jeśli przewidywany czas zamówienia wydłuży się ponad przewidywany termin – zwykle 3 dni robocze za wyjątkiem zamówienia produktu/produktów, których dostępność przewidziana jest w terminie szczegółowo określonym na stronie każdego produktu.
 
Sklep dołoży wszelkich strań, by realiazacja zamówienia nastąpiła niezwłocznie, w powyżej wskazanych terminach, jednakże zgodnie z treścią art. 543(1) § 1KC Sprzedający informuje, że w każdym przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, poza sytuacją, gdy towar jest niedostępny.
 
W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców. Stany magazynowe oraz dostępność towarów u dostawców Sklepu są aktualizowane raz dziennie. W przypadku niedostępności towaru zamówionego przez Kupującego zostanie on niezwłocznie poinformowany o przeszkodzie w realizacji zamówienia i będzie przysługiwało mu prawo odstąpienia od umowy i wówczas niezwłocznie otrzyma zwrot należności wpłaconej na poczet realizacji zlecenia. Kupujący może zdecydować czy zamiast odstępienia od umowy wybierze dostawę towaru w późniejszym terminie, jeśli dostawa towaru będzie możliwa w poźniejszym okresie lub też czy decyduje się na częściową realizację zlecenia, jeśli tylko częściowa dostawa będzie możliwa, w tym wypadku otrzyma niezwłocznie zwrot niezrealizowanej części zamówienia.

Operatorem płatności są Przelewy24

 

3. Towary i ceny

Wszystkie towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedajacy dokłada wszelkiej staranności działania z poszanowaniem kodeksu dobrych praktyk rynkowych.
 
Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane towarów były wolne od błędów lub uchybień. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 
Wszystkie ceny zawarte w ofercie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT obowiązujący w dacie sprzedaży towaru. Do cen produktu należy doliczyć koszty wysyłki, które są podane odrębnie w punkcie „Warunki i koszty dostawy”.
 
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sprzedającego od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę towaru już zamówionego przez Kupującego.
 
W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży w Sklepie przewidziana jest w sprzedaży ograniczona ilość towarów objętych taką formą sprzedaży. Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją lub wyprzedażą. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na wyprzedanie towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot płatności na zasadach ogólnych, wskazanych w w pkt. 2 dotyczącym realizacji zamówienia.
 
Sprzedający jako dowód zakupu wystawia paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi fakturę VAT. Żądanie wystawienia faktury należy złożyć przy składaniu zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury.
 
Sprzedający dopełnia jak najwyższej staranności by prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów oddawały ich wygląd, podając w opisie szczegółowy rozmiar towarów. W razie niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy towar jest uszkodzony Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sklepu.
 

4. Warunki i koszty dostawy

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia do innych krajów prosimy uzgadniać indywidualnie z obsługą Sklepu przed złożeniem zamówienia.
 
Zamówiony towar będzie wysyłany na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub można go odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź, woj. śląskie.
 
Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący, poza zamówieniami wynoszącymi lub przekraczającymi kwotę 499 zł brutto, wówczas koszty wysyłki pokryje Sprzedający (dotyczy to wyłącznie wysyłki zamówień na terenie Polski).
 
W przypadku dostawy towarów o wartości poniżej 499 zł brutto na terenie Polski koszty dostawy towaru są zależne od wyboru sposobu płatności oraz wielkości przesyłki i wynoszą:
 • 22,00 zł brutto - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedającego oraz gdy waga zapakowanego towaru nie przekracza 30 kg, za każde kolejne rozpoczęte 30 kg doliczana jest kolejna opłata 22,00 zł brutto,
 • 22,00 zł brutto - w przypadku szybkiej płatności (rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl) oraz gdy waga zapakowanego towaru nie przekracza 30 kg, za każde kolejne rozpoczęte 30 kg doliczana jest kolejna opłata 22,00 zł brutto,
 • 22,00 zł brutto - w przypadku płatności „za pobraniem”, gdy waga zapakowanego towaru nie przekracza 30 kg, za każde kolejne rozpoczęte 30 kg doliczana jest kolejna opłata 22,00 zł brutto.
 
Każdorazowo osobisty odbiór towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego (ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź, woj. śląskie) jest bezpłatny.
 
Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
 
Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość, prosimy ten fakt niezwłocznie zgłosić obsłudze Sklepu.
 

5. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem towaru (Kupujący będący konsumentem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Kupujący będący konsumentem informację o prawie odstąpienia znajdzie również w pisemnym pouczeniu załączonym do towaru.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą jednoznacznego oświadczenia wypełniając formularz zwrotu załączony do niniejszego regulaminu (do pobrania pod treścią Regulaminu) i wysyłając go (lub wysyłając własne oświadczenie potwierdzające odstępienie od umowy) , pocztę elektroniczną e-mail na adres Sklepu: sklep@sklep-warsztat.pl lub na adres pocztowy: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź.
 
Kupujący będący konsumentem odstępujący od umowy ma obowiązek odesłać Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 
Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Zwrot zapłaconej przez Kupującego będącego konsumentem kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od umowy. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Na wyraźną prośbę Kupującego, Sprzedający może dokonać zwrotu kwoty metodą wskazaną przez Kupującego. Przy czym Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą metody zwrotu kosztów.
 
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Kupującego do momentu otrzymania zwracanego towaru przez Konsumenta, lub do momentu otrzymania od Konsumenta dowodu nadania przesyłki, w zależności który fakt nastąpił wcześniej.
 
Zakres stosowania wskazanych powyżej przepisów dotyczących praw konsumenta od 1 czerwca 2020 r. stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz. U. z 2014 r., poz. 827] towary, które zostały wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji Kupującego (również będącego konsumentem) nie podlegają zwrotowi (nie przysługuje w tym wypadku prawo odstąpienia od umowy).
 

6. Reklamacje zamówionego towaru

Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
Podstawą do złożenia reklamacji jest wada fizyczna towaru, przykładowo jeżeli:
 • towar nie ma właściwości, które powinien posiadać ze względu na swój cel i przeznaczenie,
 • towar nie ma właściwości, o których zapewniał Sprzedawca lub które widniały na stronie Sklepu,
 • wydany towar jest niezupełny.
 
W celu przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji, proszę o wypełnienie formularza reklamacji zawierającego następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, oświadczenie czy Kupujący jest konsumentem lub też przedsiębiorcą nienabywającym towaru dla celów ze swoją działalnością zawodową, opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność, datę zakupu, żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot płatności. Proszę załączyć dowód zakupu towaru w Sklepie.

Formularz reklamacji w formie elektronicznej (plik PDF) znajduje się na dole strony, formularz w formie papierowej jest również dołączany do każdego zamówienia.
 
Reklamacje prosimy składać pisemnie drogą elektroniczną na adres Sklepu: sklep@sklep-warsztat.pl lub na adres pocztowy: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.
 
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 
Sklep zwróci uzasadnione koszty związane z przesłaniem towaru podlegającego reklamacji, po jej rozpatrzeniu.
 
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający wymieni wadliwy towar na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwie (np z uwagi na wyczerpanie towarów), wówczas zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Strony mogą umówić się na inny sposób rozpatrzenia reklamacji.
 

7.Inne reklamacje

 Kupującemu, poza reklamacją zamówionego towaru, określoną w punkcie 6, przysługuje również prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie realizacji lub zwrotu płatności, jak też uprawnienie zgłoszenia innych zastrzeżeń, jeśli zostaną dostrzeżone, w związku z prawidłowym wykonywaniem usługi przez Sklep.
 

8. Gwarancja

Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby towary znajdujące się w ofercie Sklepu były najwyższej jakości.
 
Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta. Producent określa okres gwarancji, zwykle wynosi on 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
 
Celem realizacji uprawień gwarancyjnych stosuje się odpowiednio przepisy punktu 6 niniejszego regulaminu dotyczącego zgłoszenia reklamacji. Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza reklamacji z dodaniem zapisu, że Kupujący korzysta z udzielonej gwarancji.
 
Formularz w formie elektronicznej (plik PDF) znajduje się na dole strony, formularz w formie papierowej jest również dołączany do każdego zamówienia.
 

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Postanowienia rozdziału Gwarancja niniejszego Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne: umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz.
 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
 • dostęp do sieci Internet,
 • czynne konto poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 
Zakazuje się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia w serwisie.
 
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 
Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-warsztat.pl lub pisemnie na adres pocztowy: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług Sklepu lub za brak możliwości dostępu do jego usług wynikające z:
 • awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu,
 • błędnego korzystania z witryny przez Kupującego lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 
Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-warsztat.pl lub pisemnie na adres: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź.
 
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.
 

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), a w przypadku Kupujacych będących konsumentami również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 
Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w razie sporu dotyczącego umowy zawieranej przez Kupującego będącego konsumentem ze Sprzedającym przewiduje się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Proponuje się poddanie sporów do rozpoznania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 (posiadający stronę internetową o adresie: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki). Sprzedający jest otwarty również na inne propozycje rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej, w tym na sposób zaproponowany przez Kupującego.
 
W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej, sprawa może zostać skierowana do rozpoznania przez sąd na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy sporządzone zgodne z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Informacje o prawie odstąpienia od umowy przez konsumenta
 
Prawo odstąpienia od umowy i termin na odstąpienie od umowy.
 
Mają Państwo jako Kupujący bedący konsumentem prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego „www.sklep-warsztat.pl“ na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy na piśmie na adres pocztowy: ul. Będzińska 34, 41-250 Czeladź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-warsztat.pl w terminie 14 dni od dnia doręczenia Państwu towaru, korzystając z załączonego formularza lub w innej dowolnej formie pisemnej potwierdzającej jednoznacznie Państwa decyzję o odstąpieniu od umowy.
 
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo (w podany wyżej sposób pisemnie lub drogą elektroniczną) oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, umowa jest uważana za niezawartą, a Państwo jesteście zwolnieni z wszelkich zobowiązań, poza wyraźnie wskazanymi w punkcie poniżej „Skutki odstępienia od umowy“, tj. zwrotu towaru w należytym stanie i przed upływem 14 dni od jego otrzymania.
 
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, otrzymają Państwo niezwłoczne za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość jesteście Państwo zobowiązani zwrócić nam towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosicie Państwo jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar powinien być tak zapakowany, by nie doznać uszkodzeń w trakcie transportu do nas. Towar powinien być zwrócony w całości (z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami) oraz dokumentami dotyczącymi towaru wydanymi przy jego sprzedaży. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (przy czym jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania na adres poczty elektronicznej: sklep@sklep-warsztat.pl, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

ZAŁĄCZNIK NR 2:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl